Waarom denken jullie dat de foetus belangrijker is dan de vrouw?

Bij voorstanders van abortus leeft vaak de misvatting dat wij het leven van het ongeboren kind prefereren boven het leven van de vrouw. Dat klopt in geen geval. De levens van moeder en kind zijn van gelijke waarde en moeten beiden beschermd worden. In het geval dat een zwangerschap het leven van de vrouw in gevaar brengt, zegt de pro-life beweging niet dat de vrouw verplicht is om van elke levensreddende behandeling af te zien ter wille van haar kind. Een vrouw wier leven tijdens de zwangerschap in gevaar is, mag zonder meer alle noodzakelijke medische behandelingen ontvangen die nodig zijn voor haar genezing, ook indien deze – ongewild en onvermijdelijk – de dood van haar kind teweegbrengen.

Zulke tragische situaties komen bijvoorbeeld voor bij baarmoederkanker of een buitenbaarmoederlijke zwangerschap. De vrouw heeft de dood van haar kind niet gewild of gezocht. Abortus (provocatus) daarentegen is een gewilde daad, die direct het leven van het kind viseert en zijn/haar dood ‘uitlokt’. Het doden van het kind zelf wordt aanzien als de ‘oplossing’ van een probleem – gewild en vermijdelijk. Dat is moreel onacceptabel. Nogmaals, een ongeboren kind verschilt niet wezenlijk van een geboren kind en moet beschermd worden tegen elke aanslag op zijn leven. Er is ook nog een andere kant van de medaille. Vele vrouwen hebben wetens willens alles op het spel gezet om hun ongeboren kindje te redden en voor hun uitzonderlijke liefde uiteindelijk met hun dood betaald. Deze vrouwen leggen getuigenis af van de grote edelmoedigheid waartoe de mens in staat is en dwingen terecht onze bewondering af!