Tegenstanders van abortus zijn gewelddadig: ze schieten op aborteurs en vallen vrouwen aan!

Gebruik van geweld door tegenstanders van abortus komt zo goed als nooit voor, maar men kan nu eenmaal niet vermijden dat bepaalde mensen extreme ideeën of conclusies ontwikkelen, die ze dan ook nog eens omzetten in daden. Het zou buitengewoon onrechtvaardig zijn om de hele pro-life beweging over deze kam te scheren. Integendeel!

Geweld gebruiken druist in tegen de fundamentele filosofie van de pro-life beweging, die juist oproept om elk menselijk leven in elk stadia te eerbiedigen en met liefdevolle zorg te omringen. Er is denkelijk geen enkele maatschappelijke beweging die zo’n grote waarde aan het menselijk leven hecht als de pro-life beweging. Pro-life bewegingen zijn vaak, maar niet noodzakelijkerwijze, geïnspireerd door het geloof dat het menselijk leven meer is dan chemie en fysica, en dat de waarde ervan in feite onberekenbaar is.

Tot slot is het wel erg vreemd om dit verwijt voor de voeten geworpen te krijgen door mensen die dodelijk geweld op onschuldige baby’s goedkeuren. Het statement dat alle pro-lifers geweld goedkeuren is manifest onjuist. De bewering dat alle voorstanders van abortus geweld goedkeuren is onmiskenbaar correct. Ironisch niet?

Het menselijk leven wordt door velen van hen beschouwd als een geschenk, een wonder, begiftigd met een eeuwige vonk van goddelijke makelij. Maar ook agnosten en atheïsten kunnen zich op morele gronden akkoord verklaren met de principes en grondslagen van de pro-life beweging. Zij erkennen de fundamentele gelijkwaardigheid van elke mens - geboren of ongeboren - en verstaan dat daaruit volgt dat niemand het recht heeft om een onschuldige ongeboren baby van het leven te beroven. Zij volgen het morele principe: “Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet.”