De bittere pil?

Wanneer een meisje fysisch volwassen is dan zal gewoonlijk éénmaal per maand een eicel, ovum, tot rijpheid komen en de eierstok verlaten en naar de eileider migreren. Dit noemt men ovulatie of eisprong. De pil kan de ovulatie onderdrukken of kan de slijmprop van de baarmoederhals veranderen en de doorgang van het sperma in de baarmoeder bemoeilijken, of kan ingrijpen op het slijmvlies van de baarmoeder en de inplanting verstoren van het embryo/kindje.   

“De pil” blijft vijftig jaar na de introductie ervan nog steeds experimenteel. Het is een paardenmiddel, veel effecten zijn nog niet degelijk onderzocht, maar wel wordt de schadelijkheid gaandeweg duidelijker. Pas tien jaar nadat de pil al massaal werd gebruikt stelde men vast dat het middel wel vijftig stofwisselingsveranderingen veroorzaakt (The Lancet 1969, 2, 783).  
Dr. Kirsner – die mee aan de wieg stond van de pil – zei: “Tien jaar geleden heb ik gezegd dat de pil niet tot promiscuïteit zou leiden. Ik was verkeerd. Hij is een van de grootste oorzaken geweest van de snelle toename van zowel geslachtsziekten als van baarmoederhalskanker bij jeugdigen doordat hij hogere niveaus van promiscuïteit in de hand heeft gewerkt.”
De pil is bovendien net zo weinig een medicijn als een softdrug. Hoe kan het medisch verantwoord zijn jarenlang zo’n ingrijpend, hormonaal, chemisch preparaat in een gezond lichaam te pompen? In theorie, onder ideale omstandigheden, zouden slechts 20 tot 34 op 10.000 vrouwen die een jaar lang de combinatiepil gebruiken zwanger hoeven te worden. Iets minder dan 4 per duizend dus. Wie eerlijk is moet echter de gebruikersbetrouwbaarheid meegeven, dus onder realistische omstandigheden. Voor de combinatiepil is dat 94-97%. In de praktijk worden dus binnen een jaar pilgebruik tussen de 3 en de 6 van de 100 vrouwen zwanger. Iedere vrouw die dus al jong met hormonale anticonceptie wil beginnen en er gedurende haar vruchtbare jaren mee doorgaat zal rekening moeten houden met ‘verschillende’ abortussen.

De pil is bovendien net zo weinig een medicijn als een softdrug. Hoe kan het medisch verantwoord zijn jarenlang zo’n ingrijpend, hormonaal, chemisch preparaat in een gezond lichaam te pompen?

Risico’s & medische schade door de pil

1. Bekende “neveneffecten” van de eerste anticonceptiepillen waren stoornissen in de bloedsomloop, trombose en bloedklonters. De tegenwoordige ‘lichte’ pillen blijken dat risico nog steeds te hebben en het heeft aan vele jonge vrouwen het leven gekost. Het risico op bloedklonters begint binnen de eerste maand van het pilgebruik. Het risico is 2 tot 4 maal zo groot ten opzichte van vrouwen die geen pil nemen. Bij bloedgroepen A, B en AB is het risico 3 maal groter.

2. Depressies, gemoedswisselingen (Fries, H. Nillius, ST 1973 “Dieting, Anorexia Nervosa and Amenhorrhoea after oral contraceptive treatment.” ActaPsychiatrica Scandinavica 49. P669.) 

 

3. Hoofdpijn van het type migraine

 

4. Gewichtstoename en gevoeligheid en volumetoename van de borsten; deels te wijten aan vochtopstapeling. 

5. Ongemak en een ruw gevoel bij het dragen van contactlenzen

6. Huidaandoeningen: eczema, pigmentatie van het gelaat (zwangerschapsmasker). In volle zon wordt een beschermende crème aangeraden maar de aandoening kan blijvend zijn. 

 

7. Levertumoren

8. Ziekte aan de galblaas. Het risico op deze ziekte verdubbeld als iemand reeds 4-5 jaar pilgebruikster is. (Potts M., Diggory P. Op. cit. p.196)

 

9. Libidoverlies

10. Het risico op borstkanker neemt met 40% toe als de pil wordt gebruikt voor de eerste voldragen zwangerschap. Is de pil voordien meer dan 4 jaar ingenomen, dan neemt het risico toe tot 70%. De kans dat vrouwen die jong de pil hebben gebruikt binnen 20 jaar daarna borstkanker krijgen is 90% hoger dan bij vrouwen die de pil niet hebben gebruikt toen ze jong waren.

De pil verlaagt lichtelijk de kans op baarmoederkanker en eierstokkanker. Daarentegen verhoogt hij duidelijk de kans op leverkanker en baarmoederhalskanker (J. Wilks, A consumers guide to the pill). Maar als de enkele plussen van de pil worden afgezet tegen de minnen, is het resultaat zeer negatief. De pil is verantwoordelijk voor een niet te verwaarlozen gedeelte van het aantal nieuwe kankergevallen. Lange tijd hebben pilpromotende groeperingen proberen te ontkennen dat de pil kankerverwekkend is. Maar eindelijk – de gegevens hebben zich inmiddels opgestapeld – heeft de WHO dit nu duidelijk toegegeven. In augustus 2005 heeft het International Agency for Research on Cancer (IARC – een onderafdeling van de WHO) verklaard dat de combinatiepil carcinogeen is en zelfs in de hoogste klasse kankerverwekkende preparaten thuishoort, in de zgn. ‘groep 1’.   

Lange tijd hebben pilpromotende groeperingen proberen te ontkennen dat de pil kankerverwekkend is. Maar eindelijk – de gegevens hebben zich inmiddels opgestapeld – heeft de WHO dit nu duidelijk toegegeven. In augustus 2005 heeft het International Agency for Research on Cancer (IARC – een onderafdeling van de WHO) verklaard dat de combinatiepil carcinogeen is en zelfs in de hoogste klasse kankerverwekkende preparaten thuishoort, in de zgn. ‘groep 1’. 

Als er een familiale geschiedenis is van hart- en ernstige stollingsstoornissen, hoge bloeddruk, hoog vetgehalte in het bloed (cholesterol), acute of chronische lever- of nierziekte (contraindicaties).
Speciale voorzorgen dienen genomen te worden wanneer gezondheidsrisico’s toegenomen zijn door: voorafgaande circulatieproblemen, trombose of spataders. Het risico is ook groter bij suikerziekte, migraine, vaak voorkomende depressies, epilepsie, astma, zwaarlijvigheid, verstoorde lever of nierfuncties en bij mensen die contactlenzen dragen. Roken verhoogt de risicofactor. Meisjes zouden de dokter moeten verwittigen als zij zich niet goed voelen. Een andere lichamelijke factor, alhoewel niet vermeld op de bijsluiter, is de lichamelijke rijpheid. 
De dokter zou er zeker van moeten zijn dat het meisje ovulaties heeft. Een recent onderzoek toonde aan dat één derde van de gezonde meisjes van 18 jaar menstruele cycli heeft zonder ovulaties*. Bij zulke meisjes kan zowel de menstruatie als de ovulatie wel eens blijvend achterwege blijven. Het terugkomen van de vruchtbaarheid duurt gewoonlijk 2 maanden tot 2 jaren.** 

Voor het eerst optreden van migraine of veelvuldige hevige hoofdpijnen, verhoging van de bloeddruk, geelzucht, gezichtsstoornissen, of elk teken van bloedstolling. Wanneer een tiener die de pil neemt een spoedoperatie moet ondergaan, zou het ziekenhuis geïnformeerd moeten worden zodat indien nodig medicijnen kunnen toegediend worden tegen bloedstolling. Evenzeer zou men moeten stoppen met inname van de pil voor tenminste 6 weken voor een geplande operatie om trombose en andere stollingsverschijnselen te voorkomen.

Hoe werkt de pil?

Minipil en morning-afterpil

De minipil onderdrukt de eisprong niet noodzakelijk zodat het risico op zwangerschap verhoogt. De minipil werkt in op de slijmprop van de baarmoederhals en op het slijmvlies van de baarmoeder. Dit verhindert de inplanting van het embryo (de nieuwe mens).
De morning-afterpil werkt in op het slijmvlies van de baarmoeder en verhindert of verstoort de inplanting van het embryo. Het bevat een 4 maal hogere dosis oestrogenen dan de pil. Uitzonderlijk zal het kindje zich toch inplanten in de baarmoeder maar wordt dan blootgesteld aan een overdosis hormonen.   Vervang deze tekst door informatie over jou en je bedrijf of voeg informatie toe die handig zal zijn voor je klanten.

De pil en veilig vrijen

Redenen om onmiddellijk met de pil te stoppen

Antibiotica, anti-epileptica, anti-stollingsmedicatie en anti-inflammatoire medicatie. Braken en diarree en andere maag- en darmproblemen kunnen het voorbehoedend effect van de pil verminderen.  

Meer lezen over de pil en anticonceptie? Bestel dan zeker onze informatiebrochures! 

* Potts, M. Diggory P. Op. Cit. P. 169
** Potts, M. Diggory P. Op. Cit. P. 154Vervang deze tekst door informatie over jou en je bedrijf of voeg informatie toe die handig zal zijn voor je klanten.

Medicatie en ziektes die de pil minder doeltreffend maken