10 jaar en zwanger. De oplossing is niet wat u denkt!
6 mei, 2015 door
Jasmine
| Nog geen reacties
Odoo + afbeelding en tekst

Misschien heeft u er reeds iets van opgevangen: in Paraguay is een 10-jarig meisje zwanger. De vader is de vriend van haar moeder. Internationale media roepen moord en brand, liefst zo luid mogelijk, want Paraguay verbiedt abortus tenzij bij levensgevaar voor de moeder. 

 Amnesty International gebruikt deze zaak om de legalisatie van abortus in Paraguay te versnellen. De organisatie is een intensieve lobbycampagne begonnen om de overheid te dwingen het meisje een abortus te laten plegen. Ze roepen legale onderbreking van de zwangerschap in om zo de gezondheid van het meisje veilig te stellen.


De abortusactivisten van Amnesty herhalen steeds dezelfde mantra: de staat moet zo snel mogelijk reageren om vrouwenrechten te bekomen, om te beginnen recht op leven, gezondheid, en fysische en psychologische integriteit, op korte, middellange en lange termijn. Ze beweren op te komen voor het recht op keuze.

Maar is Amnesty écht bezorgd om het 10-jarige meisje? Het lijkt namelijk dat ze haar situatie misbruiken om hun eigen agenda door te drukken. Wat ze zich niet realiseren is dat hun oplossing alleen maar meer onrecht is. Dat twee fouten geen goed maken. Dat wat zij voorstellen de doodstraf voor de zwakste en meest onschuldige partij is? Vele Paraguayaanse non-profit organisaties hebben reeds hun steun toegezegd door financiële hulp, psychologische ondersteuning en materiële hulp, waarbij ze beide kinderen –zowel de jonge moeder als haar baby – in bescherming nemen. Anderen zoals Amnesty International echter zoeken niet naar concrete hulp maar zetten de situatie naar hun hand door erop aan te dringen om abortus te legaliseren, een regelrechte schending van het recht van elke mens op leven.  

Mediacircus 

Artikel 4 van de Constitutie van de Republiek Paraguay geeft duidelijk aan dat de staat leven vanaf de bevruchting moet beschermen, ongeacht de omstandigheden. In dit geval hebben zowel het misbruikte meisje als de baby in haar buik het recht om te vragen dat de staat hun leven beschermd. Allebei zijn slachtoffers en allebei hebben ze recht op de steun van maatschappij en overheid. De waarde van een mensenleven wordt immers niet bepaald door leeftijd, graad van ontwikkeling of omstandigheden waarin iemand begint te groeien. Elk leven is waardevol in zichzelf.

Hoewel Amnesty International beweert dat abortus nodig is om het meisje haar leven en gezondheid veilig te stellen, is op dit eigenste moment haar leven gelukkig niet in gevaar. De arts die het meisje opvolgt, dokter Dolores Castellanos, heeft bevestigd dat de zwangerschap zich ontwikkelt zonder de gezondheid van het meisje of de baby te schaden. Desondanks roept de media luidkeels dat het jonge meisje zal sterven als ze de zwangerschap uitdraagt.

Intussen blijft het stil langs de zijde van de overheid, en Minister van Volksgezondheid A. Barrios is niet gezwicht voor het internationale mediacircus. Hij verklaarde dat de overheid strikte maatregelen treft om zowel meisje als baby te beschermen.

Het echte probleem wordt in deze zaak ogenschijnlijk genegeerd: de overheid moet inzetten op oplossingen voor kindermisbruik, niet op de post-hoc traumatiserende abortusingreep. Legalisatie van abortus zal er slechts voor zorgen dat meer incestzaken in de doofpot belanden, want het bewijs wordt immers vakkundig uitgewist. De overheid moet een cultuur promoten waarin er liefde, geborgenheid en begrip is voor kinderen, geen maatschappij die kindermoord als een oplossing aanziet. We moeten er alles aan doen om geboren en ongeboren kinderen te beschermen, want zij zijn onze toekomst.

Realiseren 

En bovenal moeten we ons realiseren dat de beste oplossing tegen kindermisbruik zich vlak voor onze neus bevindt. Het is zo duidelijk dat het onvoorstelbaar is dat zogenaamde experts het niet zien: we moeten inzetten op stabiele gezinnen met een vader en een moeder. Het gezin is de beste vzw die er is met de meest waardevolle maatschappelijke bijdrage. Goede gezinnen zijn de cement van de samenleving omdat ze steeds het welzijn van elk individu op de eerste plaats zetten.

We moeten het onderliggende probleem aanpakken. De moeder van het Paraguyaanse meisje dat nu zwanger blijkt heeft een laag inkomen, en heeft drie kinderen van drie verschillende vaders. Kan het nog duidelijker? Geen betere investering dan het onverbreekbare huwelijk tussen man en vrouw versterken, beschermen en promoten. Onvervangbaar sociaal kapitaal.

Het is onmogelijk om uit te wissen wat zulk misbruik met de jeugd van dit meisje heeft gedaan. Alle kinderen die zoiets meemaken worden ontnomen van hun onschuld, het laat een afschuwelijke vlek achter op hun herinneringen en hun ziel. Maar denken dat het vermoorden van het kind in haar schoot haar zal helpen is een jammerlijke vergissing. Geweld kan niet uitgevaagd worden met meer geweld.

Of zoals een Paraguyaans spreekwoord zegt: Hoezeer het me ook kwaad maakt wanneer een mooi bord stukvalt, ik zal nooit denken dat de oplossing is om ook de rest van het servies ook stuk te gooien.

 

Bron: https://www.lifesitenews.com/opinion/activists-exploit-10-year-old-girl-pregnant-rape-victim-to-legalize-abortio?utm_source=LifeSiteNews.com+Daily+Newsletter&utm_campaign=41cb652f55-LifeSiteNews_com_Intl_Headlines_06_19_2013&utm_medium=email&utm_term=0_0caba610ac-41cb652f55-397673585

Jasmine
6 mei, 2015
Deel deze post
Archief
Aanmelden om een reactie achter te laten