25 jaar abortus volgens Knack
10 februari, 2015 door
Jasmine
| Nog geen reacties
In Knack staat deze week (Knack nr 6, 4-10/02/2015) een artikel naar aanleiding van het 25 jaar bestaan van een wet die het doden van ongeboren kinderen in de moederschoot toelaat in België. Voornaamste stelling is dat het hoog tijd zou zijn dat deze wet “aangepast wordt aan de tijd”. 

We willen u de volgende citaten (in vetjes gedrukt) niet onthouden, samen met onze commentaar erop.
Heel snel wordt duidelijk dat men niet aanpassing bedoelt, maar wel uitbreiding/ totaal vrijmaken van abortus. 


“Niemand lijkt echter een nieuw debat aan te durven – onze wet is een van de liberaalste ter wereld.” (Knack)

Sinds 1990 wordt er enkel maar een stijging van het aantal abortusingrepen genoteerd. Dit in tegenspraak met  de veelbelovende uitspraken van de wetgevers indertijd, die ons maar al te graag wilden doen geloven dat met de nieuwe wet  de  abortuscijfers drastisch zouden dalen. Dankzij deze “liberaalste” wet kan iedereen die echt een abortus wil, die ook krijgen. Dan is er toch geen nood  aan debat, aan aanpassing aan de tijd? Denken we maar aan de arts die enkele jaren geleden met een uitgestreken gezicht toegaf dat hij abortus uitvoerde omwille van blindheid of een hazenlip. Waarover moet er dan nog gedebatteerd worden?

“In de praktijk ligt het aantal wellicht een pak hoger (dan 20.000 per jaar, nvdr)” (Knack)

Hiermee geeft de auteur expliciet toe dat het systeem om abortussen te registreren niet naar behoren werkt. De evaluatiecommissie die de abortuspraktijken moet evalueren weet geen blijf meer met de hoge aantallen, het gebruik van abortus als anticonceptie, etc… De commissie functioneert zelf niet zoals het hoort – wij wachten namelijk nog steeds op het meest recente rapport dat in 2014 had moeten verschijnen, met de cijfers van 2012-2013. Wat wil men bijsturen als men niet eens over recente en juiste cijfers kan beschikken?

“Zelfs als je anticonceptie gebruikt en heel goed oplet, valt een ongelukje niet uit te sluiten” (Kristien Roelens – Vrouwenkliniek UZ Gent) (Knack)

 Pardon? Anticonceptie was voor de abortuslobby toch meer dan 20 jaar hét middel bij uitstek om abortus te voorkomen? De stijging van het aantal abortussen zou toch vermeden worden door meer gratis anticonceptie uit te delen aan onze jongeren? Dat en dat alleen is wat alle officiële rapporten aanbevelen. De feiten bewijzen dat de abortusmarketeers verkeerd zitten! De jeugd is meer gebaat met degelijke lessen over onthouding en met sterke nadruk op het relationele aspect.

“Het is niet meer van deze tijd dat abortus wettelijk nog steeds in de sfeer van openbare orde en zedenschennis zit. Als men abortus uit de strafwet zou halen, zou de stigmatisering veel minder groot zijn.” (Marc Cosyns) (Knack)

 De doorsnee burger heeft geen notie van strafrecht of depenalisering en gaat er gewoon van uit dat abortus een ‘recht’ is. Het is dus hoogst onwaarschijnlijk dat de stigmatisering te wijten is aan de huidige depenalisering, laat staan dat dit opgelost wordt door daar iets aan te veranderen.

“Tijdens zo’n debat zou kunnen gepraat worden over een doorverwijsplicht voor artsen die zelf niet aan abortus willen meewerken, en voor de herziening van de verplichte bedenktijd van zes dagen.” (Herman Nys) (Knack)

Bedoelt men hiermee dat ook de gewetensvrijheid/ vrije meningsuiting van de artsen moet ‘bijgestuurd worden’? “Je suis Charlie” geldt dus duidelijk niet voor wie het niet eens is met de propagandisten van vrije/onbeperkte abortus!

 Waarom wordt hier dan ook  niet gesproken over het feit dat abortuscentra informatie moeten voorzien over de verschillende opties (adoptie, pleeggezin,…) en dit summier of niet doen.

Niet abnormaal trouwens want het alibi is hulpverlening maar het doel is WINST maken door abortus? 96% van de meisjes die binnengaat in zo’n centrum ‘kiest’ ook effectief voor abortus!

Dat lijkt ons het eerste wat zal veranderen wanneer deze centra hun informatieplicht, zoals wettelijk voorzien, neutraal uitvoeren. En die verplichte bedenktijd van zes dagen - die nu al niet altijd gerespecteerd wordt - is al langer een doorn in het oog. Want stel je voor dat een meisje zich gedurende die zes dagen bedenkt? Nochtans is er een mooie zegswijze: ga nooit over ijs van één nacht!

“Wie te laat is en geen medische redenen kan aanvoeren – bijvoorbeeld: je hebt pas na maanden ontdekt dat je zwanger bent of je hebt te lang getwijfeld die wordt meestal naar een buitenlandse kliniek doorverwezen. (…) Ik pleit ervoor om abortussen die in Nederland worden uitgevoerd terug te betalen.” (Knack)

 Typisch voor de manier van denken van wie zich vandaag vooruitstrevend noemt. Wat hier wettelijk niet kan laat je elders doen en bovendien betalen door de gemeenschap = wetgever! Of nog... wil je de wet niet toepassen, pas hem dan aan. Want hoe meer hoe beter! Stel je voor: de moeder had gewoon niet door dat ze zwanger was! Dat is nu echt een reden te meer om de abortuswet aan te passen, niet?

“Sommige gynaecologen omzeilen de wet weleens door vrouwen die langer dan twaalf weken zwanger zijn toch nog te helpen. Wettelijk mag dat niet, maar in de medische sector is er begrip voor.” (Knack)

 Met veel woorden wordt hier gewoon gezegd: laat abortus vrij want wij leven de wet  toch niet na. Met dergelijke houding gaan we een mooie tijd tegemoet want het grootste deel van onze wetgeving kan dan afgeschaft worden (bv. het volledige verkeersreglement!). En wij die altijd dachten dat wie de regels niet naleeft moet gestraft worden.

“Niet-medische situaties kunnen net zo’n negatieve invloed op het leven van aan kind hebben als een zware fysieke afwijking. (…) Ik vraag me af of het niet beter zou zijn om geen tijdslimiet meer te hanteren, en een vrouw helemaal baas in eigen buik te laten zijn.” (Knack)

 Gelukkig heeft abortus geen enkele negatieve invloed op het leven van een kind?! De moeder leeft toch gewoon verder! Wij dachten dat wetten worden gemaakt om de zwakkeren te beschermen. Elke abortuswet verklaart het nog niet geboren kind vogelvrij en laat het over aan de macht van de sterkste.

“Veel abortussen zouden kunnen worden vermeden als alle seksueel actieve vrouwen elke maand, op de eerste dag van hun maandstonden, een pil zouden slikken die een eventuele zwangerschap afbreekt.” (Knack)

Kop in het zand en...wat we niet zien bestaat niet. En wij die dachten dat 20 eeuwen beschaving de mens wijzer had gemaakt.  Laten we dus abortussen vermijden door … meer abortussen! Wij vermoeden bovendien dat niemand staat te springen om zo’n pilletje maandelijks in te nemen.

 
Onze mening? België heeft geen behoefte aan een versoepeling van de abortuswet. Je moet maar vaststellen welke puinhoop de voorbije 25 jaar abortus ons gebracht heeft om dat te beseffen.

Jasmine
10 februari, 2015
Deel deze post
Archief
Aanmelden om een reactie achter te laten