Het Tarabella-rapport: een nieuwe aanslag op ongeborenen
21 januari, 2015 door
Jasmine
| Nog geen reacties
Odoo + afbeelding en tekst

Dinsdag 20 januari laatstleden werd in het Europese Parlement door de FEMM-commissie (commissie van de rechten van de vrouw en gendergelijkheid) het Tarabella-rapport bediscussieerd. Dit rapport probeert op sluikse wijze abortus en anticonceptie opnieuw in een Europese wetgeving te gieten. Er werd reeds een petitie opgesteld om Europese burgers een kans te geven een stem uit te brengen voor de menselijke waardigheid en voor het subsidiariteitsbeginsel.  

Marc Tarabella, Belgisch socialist en tevens Europees Parlementslid werd gevraagd door het FEMM-comité om een rapport op te stellen rond gendergelijkheid. Hij maakt hier handig gebruik van om opnieuw de vraagstukken uit het “Estrela-rapport” aan te halen, die door het Europees Parlement op 10 december 2013 als afgehandeld werden beschouwd. Toen werd duidelijk gesteld dat “de formulatie en implementatie van het beleid m.b.t. seksuele en reproductieve rechten en vrijheden in scholen wordt overgelaten aan de competentie van de Europese lidstaten”. 

Mr. Tarantella probeert het Europese Parlement opnieuw aan te zetten o.a. volgende tekst goed te keuren: “Het Europese Parlement (…) onderschrijft dat vrouwen de controle moeten hebben over hun seksuele en reproductieve rechten, niet in het minst door vrije toegang tot contraceptie en abortus, en daarvoor middelen en acties zal ondersteunen om de toegang van vrouwen tot  seksuele en reproductieve diensten te verzekeren en hen beter te informeren over hun rechten en de beschikbare diensten, en roept de lidstaten en de Europese Commissie op om maatregelen te treffen en acties te ondernemen om ook mannen meer bewust te maken van hun verantwoordelijkheden betreffende seksuele en reproductieve aangelegenheden”.

Dit is compleet uit de lucht gegrepen aangezien het Parlement in 2013 reeds besliste dat dit niet behoort tot de competenties van de EU, maar van de lidstaten. Hiermee wordt het zogenaamde subsidiariteitsbeginsel waar elke Europese lidstaat achterstaat, duidelijk geschonden. Net dit principe helpt elk land zijn eigen identiteit te behouden en de Europese slogan ‘Eenheid in diversiteit’ te behouden. 

Pro Vita roept al haar leden op om een sterk signaal richting het Europese Parlement te sturen door middel van onderstaande petitie

Jasmine
21 januari, 2015
Deel deze post
Archief
Aanmelden om een reactie achter te laten