Liefste Amnesty, herinnering: elk mensenrecht begint bij het recht op leven.
9 juni, 2015 door
Jasmine
| Nog geen reacties
Odoo + afbeelding en tekst

Beste Amnesty International

Ik heb altijd bewonderd wat jullie doen. De strijd om rechtvaardigheid en om op te staan voor diegenen die geen stem hebben in onze wereld is iets wat mij ook zeer nauw aan het hart ligt. 

Dat is de reden waarom ik jullie petities tekende in het verleden, en ook de reden waarom ik jullie dit schrijf. 

Wanneer ik jullie verhaal las van het 10-jarig meisje dat verkracht werd door haar stiefvader brak mijn hart. Zon dingen zouden nooit mogen gebeuren en ik bedenk met ontzetting wat voor afschuwelijke dingen dat kleine meisje al heeft moeten doorstaan in haar korte leven. Maar mijn mond viel nog verder open bij het zien van jullie petitie...

Ik verwachtte een petitie opdat de dader opgesloten moest worden. Ik verwachtte een oproep voor veiligheid voor dit meisje en vele anderen in zulke situaties. Ik hoopte voor een stem die opkwam voor alle kinderen die dit moeten meemaken, opdat de daders gestraft worden en de kleintjes naar een veilige plek gebracht worden waar ze kunnen opgroeien in vreugde, waardigheid en geluk. 

Maar dat is niet waar jullie petitie om vraagt. Jullie beslisten dat de oplossing voor dit probleem een oproep voor abortus is. Met het argument dat bevallen gevaarlijk is en zelfs levensbedreigend voor een minderjarige. Waarschijnlijk kennen jullie de risicos van abortus, maar ik zou ze toch nog even graag op een rijtje zetten. 

Volgens de American Pregnancy Association kampt 1 vrouw op 100 met ernstige complicaties na een abortus tijdens het eerste trimester van de zwangerschap en 1 op 50 vrouwen ondervindt verwikkelingen na een tweede of derde trimester abortus. Complicaties zijn o.a.: hevig onstopbaar bloeden, infecties, baarmoederhalsbeschadiging, littekens van het baarmoederslijmvlies, doorboren van de baarmoeder, beschadiging van andere organen en de dood.

Dit meisje is 25 weken zwanger, als op haar een abortus zou uitgevoerd worden is dit een late abortus en zal zij een groot risico lopen op complicaties. Zoals jullie reeds heel duidelijk maakten is zij minderjarig, omwille daarvan loopt ze zelfs nog meer risicos dan een volwassen vrouw.

Studies toonden aan dat tienermoeders die abortus pleegden tweemaal zoveel kans maken op snijwonden in de baarmoederhals vergeleken met oudere vrouwen. Tieners zijn ook gevoeliger voor postabortieve infecties en ontsteking van het baarmoederslijmvlies.

Dit waren dan nog slechts de fysieke gevolgen. Het werd bewezen dat tieners die aborteren vier keer meer kans hebben om zelfmoord te plegen en zijn veel vatbaarder voor psychologische problemen ten gevolge van de abortus. Abortus is net zo goed gevaarlijk en zelfs levensbedreigend, waarom een meisje dat al eens slachtoffer was met zon ingreep confronteren?

Jullie beweren op te komen voor een wereld waarin iedereen mensenrechten heeft. Zijn dit meisje en haar ongeboren kind niet allebei slachtoffers? Zouden ze niet allebei beschermd moeten worden? Volgens de Universele Verklaring van Rechten van de Mens heeft iedereen recht op alle rechten en vrijheid, zonder onderscheid van ras, kleur, geslacht, religie, politieke opinie, nationale of sociale origine, eigendom, geboorte of eender welke status. (artikel 2)

Iedereen. Zonder uitzondering. Waarom doet de plaats waar het slachtoffer zich bevindt ertoe? Omdat men nog in de baarmoeder zit verlies je elk mensenrecht? Of is het misschien het feit dat de vader een verkrachter is doet je elk recht op bescherming verliezen? Het eerste artikel zegt bovendien Iedereen heeft recht op leven, vrijheid en veiligheid. Iedereen. Ook de baby van dat kleine meisje.

Het lijkt alsof de overheid van Paraguay meer weet van mensenrechten dan jullie: Iedereen is gelijk voor de wet en het waardig om bescherming van de wet te genieten. Als jullie écht voor mensenrechten opkwamen zouden jullie alle mogelijke medische hulp inschakelen die jullie konden vinden. En psychologische en sociale en financiële hulp. Jullie zouden ervoor zorgen dat de stiefvader opgesloten werd en dat het meisje en haar baby veilig zouden zijn.

Hoezeer ik jullie zou willen geloven, ik moet jullie beweegredenen in vraag stellen. Heeft er iemand haarzelf gevraagd wat ze eigenlijk wil? Beseffen jullie wel wat dat is, je realiseren dat je zwanger bent en vervolgens moeten begrijpen dat – zonder jouw mening te vragen – de baby wordt weggehaald? Misschien wil ze de baby wel houden? Misschien weet ze dat abortus moord is, zoals zovele Zuid-Amerikaanse vrouwen. Misschien wil ze wel helemaal niet dat de wereld opkomt voor abortus, maar wil ze gewoon geholpen worden, tezamen met haar baby.

Het Westen heeft al te vaak met minachting neergekeken op de Zuid-Amerikaanse landen zonder abortus. Zijn jullie er wel zeker van dat dit meisje niet om haar wil heen gebruikt wordt om een bepaalde politieke agenda door te drukken?

Zoals jullie zelf zeggen: geen situatie is zonder hoop.

Ik zit hier en schrijf maar omdat ik hoop dat er een schitterende toekomst op dit meisje met haar baby ligt te wachten. Dat ze mogen opgroeien in een wereld waar mensen alles op alles zetten om gelijke rechten voor iedereen te bekomen, zonder onderscheid.

Hartelijk,

Febe

Jasmine
9 juni, 2015
Deel deze post
Archief
Aanmelden om een reactie achter te laten