Mgr. Schooyans slaat spijkers met koppen tijdens lezing
8 april, 2015 door
Jasmine
| Nog geen reacties

In een uitmuntende lezing aan de universiteit van Louvain-La-Neuve gaat Mgr. Michel Schooyans dieper in op de catastrofale consequenties die de scheiding van de verenigende en procreatieve doeleinden van de seksuele daad binnen het huwelijk met zich meebrengen..

Odoo • Tekst en afbeelding

 Mgr. Schooyans onderzoekt alle bedreigingen voor het menselijke leven, van conceptie tot de natuurlijke dood. Hij bespreekt met een angstwekkende duidelijkheid de instrumentalisatie van kinderen die nu reeds plaatsvindt en argumenteert overtuigend dat we de meest woeste aanval op het ouderschap ooit binnenkort zullen meemaken.

            “… de huidige eenzijdigheid benadrukt bepaalde acties en gedrag in het koppel, met uitsluiting van procreatief gedrag. Er wordt de nadruk gelegd op plezier en hedonisme en utilitair individualisme. Observeer maar eens wat er gebeurd is door anticonceptie. Er is geen openheid meer naar de ander toe, geen erkenning meer van diens identiteit of van de verschillen die hem of haar onderscheid van iemand anders. Ieder doet maar wat hij of zij wil. Dit is zich in zichzelf opsluiten: er wordt een grendel geplaatst in een relatie met iemand anders. 

            Van zodra alleen nog het verenigende aspect van seksualiteit wordt gezocht, vervalt men snel in allerlei soorten seksuele wanpraktijken: homoseksualiteit, lesbische praktijken, ontucht, Er is geen plaats meer voor trouw, omdat het enige dat er nog toe doet het eigen individualistische plezier is. De mens stopt dan om een persoon te zijn die zich kan geven aan iemand anders, hij is nog slechts een individu dat zijn eigen genot zoekt.

Schooyans vermeld daarna ook het probleem van het verheffen van het procreatieve doel van seksualiteit:
Langs de andere kant zet de isolering, of de scheiding van de twee doeleinden van het huwelijk de deur wijd open voor de eenzijdige verheffing van het procreatieve, zonder de vereniging van de echtgenoten erbij te betrekken. De creatie van het leven wordt in dat geval beschouwd als een technologische aangelegenheid, waarin de liefdevolle omhelzing van man en vrouw geen rol speelt. 

Toekomst

          “Deze procreatieve technieken zullen weldra gecontroleerd worden door de publieke overheid. Hierdoor lopen we in de zeer nabije toekomst het risico om een maatschappij te vormen waar er geen plaats meer is voor verantwoordelijke liefde. Ouders zullen volledig ontdaan worden van elke autoriteit, elk recht en plicht ten opzichte van hun kinderen. Waarom kinderen dan niet toevertrouwen aan het onderwijs dat de overheid monopoliseert?

          “Andere voorbeelden: medisch begeleide voortplanting, surrogaatzwangerschappen en draagmoeders, zodanig technicaliseren van het doorgeven van het leven tot het punt waarop we de menselijke persoon genetisch zullen modificeren. De mens zal niet meer voortgebracht worden in een liefdevol thuis. Er zal geen moederschap of vaderschap meer zijn, en geen bloedverwantschap. Met de aangekondigde komst van de artificiële baarmoeder zal een vrouw ook geen kind meer dragen in haar schoot.

Mgr. Schooyans verwijst naar de afschuwelijke vernietiging van ongeboren menselijk leven dat voortvloeit uit deze scheiding. De eenzijdige verheffing van de verenigende doeleinden van seksualiteit leidt tot abortus bij ongewenste zwangerschap ofwel de ontoelaatbare komst van iemand die men niet wenst. Langs de andere kant leidt de verheffing van het procreatieve tot de vernietiging van menselijke embryos in het IVF-proces.

Katholieke ziekenhuizen

Hij geeft aan dat de katholieke hiërarchie gefaald heeft door geen actie te ondernemen om de onverbiddelijke verspreiding van de cultuur van de dood tegen te gaan:
          “Vandaag de dag, zelfs in zogenaamde katholieke ziekenhuizen, worden procedures als abortus, medisch begeleide voortplanting en embryonaal onderzoek, euthanasie, etc beoefend. Hoeveel stemmen gaan er tegen deze praktijken op? Bij de leken? Bij de clerus? Het episcopaat? Wanneer we deze praktijken willen tegengaan is het boven alles noodzakelijk om de onbreekbare band tussen verenigende en procreatieve doeleinden van het huwelijk te onderstrepen.

Hij zei verder:
          “De Kerk bevindt zich in een verbazingwekkende situatie. Prelaten, voornamelijk uit welvarende landen, proberen om de christelijke moraal betreffende gescheiden echtgenoten en hertrouwden en andere problematische situaties zoals hierboven vermeld, te veranderen.   

         “Wanneer zij geconfronteerd wordt met de krachten die momenteel de familie aan het ondermijnen zijn, zou de Kerk in zich de roep moeten voelen om de autoriteit te zijn in de positie om de menselijke seksualiteit en het natuurlijke instituut van het huwelijk en de familie te redden. Het is niet gewoon een kwestie van de christelijke moraal te redden, het is een kwestie van de natuurlijke moraliteit te redden en te beschermen. Het zou dus niet het geval mogen zijn dat katholieken van alle leeftijden en klassen bijdragen tot de vernietiging van natuurlijke moraliteit. 

"Verraad door geestelijken"

Hij merkt vervolgens op:
          “Wel, vanaf het moment dat katholieken op deze fatale kar springen, dragen ze bij tot de vernietiging van het natuurlijke instituut van het huwelijk. De hele menselijke gemeenschap wordt in tweeën gedreven door dit verraad door geestelijken.

Mgr. Schooyans maakt het doordachte punt dat deze andersdenkenden de onveranderlijkheid van de natuurwet ontkennen en zo bijdragen tot de universele vernietiging van de menselijke moraliteit. Hij schrijft:
         “ Het reduceren van de natuurlijke moraal tot een zuiver casuïstische moraal wordt onderschreven door een aantal theologen en predikanten met als fundament de aard van de mens Als dit het geval is, is er niet langer een aangeboren menselijke wet, simpelweg omdat hij mens is. Wat dan overblijft zijn slechts de rechten bepaald door politieke, nationale, internationale en wereldse autoriteiten. Een huiveringwekkend idee wanneer men beseft dat zon wet slechts een voorproef zou zijn van een globale wereld of maatschappij, waar alles bepaald wordt door de wil van de sterksten.


De volledige (Engelse) tekst vindt u via deze pagina.
Jasmine
8 april, 2015
Deel deze post
Archief
Aanmelden om een reactie achter te laten