Selectieve abortus, selectie van embryo’s, bewuste kindermoord
14 december, 2017 door
Jasmine
| Nog geen reacties
Odoo + afbeelding en tekst

Selectieve abortus, selectie van embryo’s in functie van het geslacht, bewuste kindermoord die erin bestaat meisjes na hun geboorte uit de weg te ruimen: L’Osservatore Romano klaagt deze “verwerpelijke praktijken aan die landen, godsdiensten en continenten doorkruisen”.

Audiëntie 15 maart 2017, de paus zegent een kind © L'Osservatore Romano

Het dagblad van het Vaticaan publiceert hierover in zijn Italiaanse editie van 23 november 2017, statistieken en getuigenissen. 

Een bloedbad van meisjes is bezig, vooral in China en India (de Medische Vereniging van India schat het aantal geaborteerde vrouwelijke foetussen op vijf miljoen per jaar), maar ook in andere landen. De cijfers van het Population Research Institute preciseren dat tussen 2000 en 2014, meer dan 15.000 selectieve abortussen in functie van het geslacht plaatshadden in Albanië, 7.500 in Kosovo, 3.100 in Macedonië, 2.700 in Bosnië, 2.140 in Servië en 746 in Montenegro. De selectie van embryo’s in functie van het geslacht komt frequent voor in de moderne vruchtbaarheidsklinieken in de Verenigde Staten. 41% van de Amerikaanse vrouwen die tot deze praktijk hun toevlucht nemen, kiezen voor selectie in functie van het geslacht, wanneer het geen hogere kost met zich brengt, dit zeggen onderzoekers van de universiteit van Illinois.
Zuster Devadoss Joseph Margaret, arts en religieuze van de Dochters van Maria Hulp, maakt zich hevig ongerust over “een toename van selectieve abortussen en kindermoord ten opzichte van het vrouwelijk geslacht, vooral in en rond de steden” in India.
“Het meest alarmerende, verklaart zij in de maandelijkse bijlage van L’Osservatore Romano, “Vrouw-Kerk-Wereld” van 2 november laatstleden, is dat selectieve abortus overheerst in de hoogste sociale klassen. Een andere vorm van moord op het vrouwelijk geslacht is bewuste kindermoord die erin bestaat het meisje uit de weg te ruimen na de geboorte in de eerste 12 maanden: als het kleintje overleeft, wordt het verlaten of weg geworpen te midden van afval of op openbare stortplaatsen.
Sommigen worden levend verbrand, andere vergiftigd, andere gedood door gif in te wrijven op de schoot van de moeder. Maar wij weten ook dat meisjes verkocht, gefolterd en afgerost worden. Heel die boosheid is te wijten aan het extreme verlangen naar een kind van het mannelijk geslacht, dat in sommige lagen van onze samenleving leeft”.
Om deze “slachting van vrouwelijke foetussen” te stoppen, meent zuster Devadoss Joseph Margaret, “moeten wij … ze als een patrimonium gaan beschouwen”. “Wij moeten vooral testen blokkeren voor seksuele selectie. Ten tweede, moeten wij een omgeving creëren waar elk ongeboren kind zonder vooroordeel van dit genre verwelkomd wordt. Ten derde, moeten wij eraan herinneren dat geen enkele samenleving welvaart kan kennen wanneer de helft van haar bevolking voortdurend op een minderwaardige manier behandeld wordt ten overstaan van de andere helft. Ten vierde, geen enkele geschreven wet zal van nut zijn als wij, als samenleving, niet ophouden aan meisjes waardigheid, vrijheid en kansen te ontkennen die hun toekomen.”
 
L’Osservatore Romano citeert ook het Italiaanse internetdagblad Piccolo di Trieste, dat op 19 november 2017 vertelt over de campagne Nezeljena (Ongewenst), geleid door een NGO uit Montenegro, het Centrum voor de Rechten van de Vrouw. “Schokkende dodenlijsten in een rooskleurige kader, gepubliceerd tussen de aankondigingen van overledenen in dagbladen, of vastgemaakt aan lichtpalen en bomen, schrijft Stefano Giantin. Geen foto van de dierbare overledene die verdween, alleen het profiel van een klein meisje. “De campagne gaat over een nog onopgelost probleem, dikwijls door stilzwijgen beschermd, maar in zoveel buurlanden gekend, namelijk de selectieve abortussen door eliminatie van de foetus in het begin van de zwangerschap als het een meisje is omdat men een jongen verkoos.”
 
Het dagblad van het Vaticaan evoceert tevens het getuigenis van de Amerikaanse journaliste Liza Mundy, in haar boek over geassisteerde voortplanting, Everything Conceivable. How Assisted Reproduction is Changing Men, Women, and the World (2007). Zij benadrukt dat wanneer voortplantingstechnieken “veel problemen oplossen, zij tegelijk nieuwe en radicale problemen scheppen, want wat men ook gelooft, geassisteerde voortplanting is de minst controleerbare vorm van voortplanting”.
Liza Mundy vertelt onder meer dat selectie van embryo’s in functie van het geslacht een realiteit wordt die steeds meer voorkomt en dat selectieve reductie het best bewaarde geheim van in vitro fertilisatie is in de Verenigde Staten.
Dit boek is ondertussen tien jaar oud, “maar wat is er sindsdien veranderd?” vraagt L’Osservatore Romano : “Als men in India geen meisje wil omdat de opvoeding van een meisje is zoals het begieten van de groetentuin van de buur” en als men het in de Verenigde Staten uit de weg ruimt omdat, zoals men weet, meisjes in de adolescentie veel moeilijker in de hand te houden zijn, zijn dit dan werkelijk twee zo verschillende werelden?”.
 
 
Vert. Maranatha-gemeenschap
Jasmine
14 december, 2017
Deel deze post
Archief
Aanmelden om een reactie achter te laten