Vijf dingen die mensen niet weten over abortus
9 september, 2014 door
Vijf dingen die mensen niet weten over abortus
Pro Vita - Gezin&Leven vzw, Dorothea
| Nog geen reacties
Het beeld dat mensen hebben van de abortuspraktijk komt niet overeen met de werkelijkheid, blijkt uit onderzoek van de NPV (Nederlandse Patiënten Vereniging). Het onderzoek werd uitgevoerd onder NPV-leden en een representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking. Vijf dingen die mensen niet weten over abortus:

1. Eén op de zes zwangerschappen eindigt in een abortus
In Nederland wordt ongeveer 1 op de 6 zwangerschappen beëindigd door abortus. Dat zijn in totaal ruim 30.000 abortussen per jaar. Vaak wordt gezegd dat het aantal abortussen al jarenlang afneemt. In absolute aantallen is dat ook het geval. Het aantal kinderen dat geboren wordt daalt echter nog sterker, dus het abortuscijfer (aantal abortussen per 1.000 vrouwen) is sterk gestegen sinds 1990.

2. Abortus is volgens het Wetboek van Strafrecht nog altijd strafbaar
In het Wetboek van Strafrecht, artikel 296, staat dat het strafbaar is om een zwangerschap af te breken. De Wet afbreking zwangerschap (Waz) heeft er alleen voor gezorgd dat bevoegde artsen die een abortus uitvoeren niet gestraft worden als de vrouw verklaart vanwege een ‘noodsituatie’ een abortus te willen. Abortus is dus geen recht waar iedere vrouw gebruik van kan maken. Van de deelnemers aan het onderzoek dacht ruim 80% van de respondenten dat abortus mogelijk is voor alle vrouwen in elke situatie.

3. Bijna de helft van de abortussen wordt uitgevoerd om financiële redenen
47% van de abortussen wordt uitgevoerd om financiële redenen. Deelnemers aan het onderzoek denken dat het ontbreken van een kinderwens de meest voorkomende reden voor een abortus is. Dit wordt gevolgd door redenen als een korte of verbroken relatie of het krijgen van een kindje met een handicap. Financiële redenen worden niet of nauwelijks genoemd als een reden voor abortus.

4. De helft van de vrouwen die een abortus ondergaat, is al moeder
Het beeld bestaat vaak dat vrouwen die kiezen voor een abortus, (jonge) vrouwen zijn die nog niet eerder moeder zijn geworden. 51,5% van de vrouwen die een abortus ondergaat, is echter al moeder. Ruim 75 % van de Nederlandse bevolking is hiervan niet op de hoogte. Van de NPV-leden is dat 66 procent.

5. Een derde van de vrouwen die een abortus pleegt, heeft al eerder een abortus ondergaan.
33% van de vrouwen die een abortus ondergaat, heeft dat al eerder gedaan. 24% heeft één keer eerder een abortus laten plegen, 6,4% heeft dat al twee keer eerder gedaan. Het percentage vrouwen dat eerder een abortus heeft gehad, stijgt het laatste decennium licht.

Esmé Wiegman, directeur van de NPV: "De resultaten van ons onderzoek maken duidelijk dat er naast gebrek aan kennis een taboe is als het gaat om abortus. Abortus wordt gezien als een vrouwenrecht en een inhoudelijk gesprek lijkt onmogelijk, terwijl het grootste deel van respondenten abortus om financiële redenen afwijst. En dat is de praktijk: bijna de helft van de abortussen wordt gepleegd vanwege financiële redenen; meer dan 10.000 abortussen per jaar! Alles wat een zwangere vrouw als noodsituatie ervaart dienen we serieus te nemen. Maar passen bij financiële problemen niet financiële oplossingen in plaats van beëindiging van het leven van een ongeboren kind? Het is de hoogste tijd voor een open discussie over de abortuspraktijk van alledag."

De feiten over de abortuspraktijk in Nederland zijn afkomstig uit de evaluatie van de Wet afbreking zwangerschap.
Bron: http://www.cip.nl/artikel/44166/Vijf-dingen-die-mensen-niet-weten-over-abortus
Vijf dingen die mensen niet weten over abortus
Pro Vita - Gezin&Leven vzw, Dorothea
9 september, 2014
Deel deze post
Archief
Aanmelden om een reactie achter te laten