Zou het een verschil maken als we ongeboren  baby’s ‘foetale immigranten’ noemen?
8 november, 2017 door
Jasmine
| Nog geen reacties
Odoo + afbeelding en tekst

Het is opvallend dat zoveel mensen oneindig medeleven voor vluchtelingen en illegalen tonen terwijl mensjes in de moederschoot hun ogenschijnlijk niks kunnen schelen. Ik vraag me af of men eindelijk de menselijkheid van de ongeborenen zou ontdekken als we hen zouden beschrijven als ‘foetale vluchtelingen’ of ‘immigranten van de uterus’. Het contrast wordt nog duidelijker als je beschouwt dat elk argument pro immigratie van toepassing is op de ongeborenen. De positie die wordt ingenomen met betrekking tot illegalen en vluchtelingen is nog meer van toepassing op ongeborenen.

​Uiteindelijk gaat het om een moreel standpunt. Ze nemen hun toevlucht volledig tot moraliteit om hun visie te onderbouwen, zonder rekening te houden met praktische zorgen zoals bijvoorbeeld nationale veiligheid. Ze houden vol dat vluchtelingen ook mensen zijn die recht hebben op respect (wat natuurlijk waar is). Ze beweren dat het onze verantwoordelijkheid is als burgers om alle problemen of ongemakken die door hun komst veroorzaakt worden, op te lossen. Hun recht om het land binnen te komen is belangrijker dan onze zorgen daarover.
En toch. Exact dezelfde personen die deze opwerpingen maken voor de immigranten zullen diezelfde argumentatie verwerpen als het gaat over ongeboren kinderen. Ze ontkennen dat ouders morele verplichtingen hebben tegenover hun kinderen. Ze ontkennen dat kinderen recht hebben op leven. Ze verkondigen dat de ongemakken en de lasten die veroorzaakt worden door de komst van een kind diens recht op bestaan overstijgen. Met andere woorden, ze beweren dat een burger meer verantwoordelijkheid draagt ten overstaan van een immigrant uit Syrië of Afrika dan tegenover hun eigen ongeboren kind. Ze geloven dat screenings in de luchthaven erger zijn dan onthoofdingen in de baarmoeder. Ze geloven dat een volwassene het recht heeft om illegaal een land binnen te komen via de grenzen, maar niet dat een kind via het geboortekanaal ter wereld mag komen. Ze huilen over omgekomen vluchtelingenkinderen (wat natuurlijk een drama is) maar in eenzelfde adem hemelen ze het recht op om hun eigen ongeboren kinderen om te brengen.
Op dit alles kan ik alleen maar zeggen: HUH?? Dat is namelijk wat er gebeurt als je pro-abortus bent. Plotseling lijk je de mogelijkheid tot rationeel en coherent argumenteren te zijn verleerd. Eender welke morele argumentatie verdwijnt. Omdat, als je eenmaal hebt toegegeven dat kindermoord moreel aanvaardbaar is, je alle moraliteit overboord gekieperd hebt. En dan kan je die niet zomaar terug oprakelen wanneer de conversatie over vluchtelingen of immigranten begint.Bron: http://www.theblaze.com/podcasts/matt-walsh-if-we-call-unborn-babies-fetal-refugees-would-leftists-care-about-them/


Jasmine
8 november, 2017
Deel deze post
Archief
Aanmelden om een reactie achter te laten