“Een statuut aan de foetus geven, dat is vrije toegang tot abortus op de helling zetten.”
8 juin, 2015 par
Jasmine
| No comments yet
Odoo + afbeelding en tekst

De plannen van de regering – ondersteund door CD&V minister van Justitie Koen Geens – en van de parlementaire meerderheid, om het strafrecht aan te passen zodat een doodgeboren kind een wettelijk statuut zou krijgen, stuit op

tegenwerking van het CAL (Centre dAction Laïque). Volgens Henri Bartholomeeusen, voorzitter CAL, is dit is een verraderlijke poging om de overwegingen ten grondslag aan de decriminalisering van abortus te verzwakken vanuit een ideologische logica. Dat publiceerde hij vorige week donderdag in een open brief. Hierin wringt hij zich in alle mogelijke bochten om toch maar de menselijkheid van het ongeboren kind te ontkennen.

Na tien jaar wetsvoorstellen staat het parlement, in samenwerking met de Kamer, op het punt om een foetus te erkennen als persoon om ouders van een doodgeboren kind te helpen met hun rouwproces. 

Een doodgeboren kind van 140 dagen (20 weken) oud zou volgens het voorstel geregistreerd en ingeschreven kunnen worden in het bevolkingsregister. Henri Bartholomeeusen noemt het een schande dat een regering met liberalen CD&V toelaat de huidige wet - die reeds 25 jaar abortus decriminaliseert - zo te ontrafelen

Beseffen de regeringspartijen wel dat erkenning met naam en toenaam van een foetus van 20 weken een gewelddadige inbreuk is in de manier van verwerken en rouwen over een zwangerschap? Als ze echt iemand wilden helpen hadden ze wel psychiaters en psychologen geraadpleegd, en niet alleen juristen, meent Bartholomeeusen. Daarbij gaat hij voorbij aan alle getuigenissen van ouders die quasi smeken om een statuut voor hun ongeboren kind, maar ook aan de vraag van verschillende artsen

Het CAL vraagt zich openlijk af hoe we nog vrouwen abortus kunnen laten plegen na 12 weken zwangerschap als het toegestaan is om een familienaam te geven aan de resten van een miskraam. Welke logica zit hierachter? Een achterhaalde logica die, onder het mom deze sterfgevallen te vermenselijken, het verschil tussen kind, foetus en embryo wil opheffen. Het is niet toevallig dat deze semantische verwarring wordt gezaaid in wetsvoorstellen sinds 2004. De abortustegenstanders beschouwen het embryo en de foetus als een kind, geboren of niet. Aanvallen op de vrije toegang tot abortus worden zo steeds makkelijker.  

Zou mijnheer Bartholomeeusen Latijn of Grieks gestudeerd hebben? Wij denken van niet, want indien dat zo was zou hij beseffen dat zijn uitspraak belachelijk klinkt: het verschil tussen kind, jong kind (vertaling foetus) en ongeborene (vertaling embryo) is achterhaald(). Ons lijkt het eerder achterhaald (discriminatie!) te beweren dat er verschillende soorten mensen zijn, gebaseerd op de plaats waar ze zich bevinden of hun leeftijd of grootte 

Laat de voorzitter van het CAL eens gaan praten met ouders van ongeboren kindjes die hij de resten van een miskraam noemt. Hopelijk dringt het dan tot hem door wat de echte schande in dit land is. 

Meer info: http://www.levif.be/actualite/sante/donner-un-statut-au-foetus-c-est-porter-atteinte-a-l-acces-a-l-avortement/article-normal-398777.html
Jasmine
8 juin, 2015
Share this post
Archiver
Se connecter to leave a comment