Gewoon een ander perspectief...
23 février, 2015 par
Jasmine
| No comments yet
Uit recent onderzoek uitgevoerd onder 284 mensen (ouder dan 12 jaar) met Downsyndroom zijn de volgende resultaten tevoorschijn gekomen:

  • 99% is tevreden met zijn/haar leven
  • 97% is blij met wie ze zelf zijn
  • 97% is blij met broers en/of zussen
  • 96% is tevreden met zijn/haar uiterlijk
  • 86% maakt gemakkelijk vrienden
Een tweede onderzoek onder 822 broers en zussen laat zien dat 96% gevoelens van liefde koestert en 94% meldt trots te zijn op zijn/haar broer of zus met Downsyndroom.

Ter vergelijking meldt het Nederlands jeugdinstituut dat tot wel 31% van Nederlandse jongeren (zonder Downsyndroom) te kampen heeft met angst- en stemmingsproblemen terwijl volgens GGZ Nieuws 25% van jongeren zichzelf verminkt. Een schokkende 8 op de 10 jongeren zegt ontevreden te zijn met zijn/haar uiterlijk.

Uit deze cijfers kan ik niet anders concluderen dat ‘vermeend lijden’ van mensen met Downsyndroom en hun naasten geen argument kan zijn voor screening en selectieve abortus.

Bron: www.downpride.comJasmine
23 février, 2015
Share this post
Archiver
Se connecter to leave a comment