Nieuwe bloedtest voor Down populair
15 juillet, 2014 par
Nieuwe bloedtest voor Down populair
Pro Vita - Gezin&Leven vzw, Dorothea
| No comments yet

Een nieuwe bloedtest voor Down wordt omschreven als een veilig alternatief voor de vruchtwaterpunctie. De vruchtwaterpunctie is niet zonder gevaar omdat ze bij één op de driehonderd vrouwen een miskraam uitlokt. Het is bekend dat de kinderen met Down die in de moederschoot ontdekt worden zo goed als zeker geëlimineerd worden. Pro Vita herinnert eraan dat dit beschouwd moet worden als een ontoelaatbare schending van het recht op leven van deze kinderen. Onze samenleving kan blijkbaar steeds minder om met het gegeven dat onvolmaaktheid, lijden en sterven een deel van het leven zijn. Ze zet steeds minder in op zorg, troost, solidariteit en geloof in het goede. Zo legt ze een onmenselijke druk op zwangere vrouwen die zich verplicht voelen om een gezond kind op de wereld te zetten

Nieuwe bloedtest voor Down populair
Pro Vita - Gezin&Leven vzw, Dorothea
15 juillet, 2014
Share this post
Archiver
Se connecter to leave a comment