Nu ook kindermoord in Chili?
23 mars, 2016 par
Jasmine
| No comments yet

De waarde van een samenleving kan worden afgemeten aan het respect en de zorg die ze toedraagt aan haar zwakste leden. In Chili heeft de huidige Kamer van Afgevaardigden, onder invloed van de socialistische president Michelle Bachelet, een wetsvoorstel goedgekeurd dat abortus depenaliseert in bepaalde situaties, dat onder andere mogelijk maakt dat gehandicapte kinderen zonder meer bestempeld kunnen worden als overbodig.

Odoo + afbeelding en tekst
De wereld is een gevaarlijke plek geworden voor kinderen die niet helemaal zijn zoals de anderen, en nu gaat ook Chili mogelijk mee in het enggeestige denkbeeld dat bepaalde mensen minder waard zijn dan andere.

Chili was een van de enige landen ter wereld waar abortus in geen enkel geval toegelaten werd. Tot nu toe was dat ook zo in El Salvador, Nicaragua, de Dominicaanse Republiek, Malta en Vaticaanstad.
 
Een communistisch parlementslid denkt dat zwangere vrouwen tot nu toe als misdadigers werden beschouwd en dat “dat alvast verleden tijd is”. Ze neemt aan dat het toelaten van abortus bij vrouwen die verkracht zijn, van wie het leven in gevaar is of van wie het kindje mindervalide blijkt te zijn, dit probleem zal oplossen. Ze omschrijft het zwanger zijn van een misvormde baby als ‘een marteling’. Inwoners van Chili, laat je alsjeblieft niet wijsmaken dat abortus zal leiden tot een betere maatschappij! Het doden van kinderen in de moederschoot zal je bevolking slechts liefdelozer en killer maken. Jullie zullen geen beter leven hebben omdat er geen kindjes met bvb. het syndroom van Down meer rondlopen, integendeel, het ontneemt je de kans op een medelevende, warme en zorgzame houding.  
 
President Michelle Bachelet beweert dat dit wetsvoorstel ervoor zorgt dat in bepaalde omstandigheden de vrouw zelf een beslissing kan nemen in overeenstemming met haar waarden, principes, overtuigingen en haar situatie. Dat is dan waarschijnlijk toch buiten de ongeboren vrouwen gerekend. Slaap lekker, mevrouw de president.
 
Officiële cijfers over het aantal illegale abortussen zijn er niet, waardoor het stemmen van deze wet meer ruikt naar een ideologisch programma dan naar realistische noden van de bevolking. Wat wel duidelijk te zien was, was een dalende lijn in het aantal abortussen sinds de afschaffing ervan in 1990. Door meer in te zetten op preventiemaatregelen (informatie voor jonge vrouwen, gezondheidszorg,…) bleek Chili een van de enige landen te zijn waar de abortuscijfers daalden, evenals de moedersterfte! Een positieve trend die door het nieuwe wetsvoorstel ongetwijfeld de kop ingedrukt zal worden…
Jasmine
23 mars, 2016
Share this post
Archiver
Se connecter to leave a comment