Naam  
E-mail  
Adres  
Stad  
Bericht  

Pro Vita Nieuws-blog

Meld u aan voor de Pro Vita nieuwsbrief:

Experten waarschuwen voor seksuele opvoeding door WHO

 

 

Dr. Maurice Berger is kinderpsychiater en emeritus professor aan de universiteit van Lyon. Als spreekbuis van 20 medische professionals heeft hij in juni (2017) een noodkreet geuit aan de Franse bevolking onder de vorm van een petitie.

Daarin waarschuwt hij met nadruk voor de verwoestende gevolgen van het seksueel onderwijs voor kleuters zoals het gepropageerd wordt in de teksten van de WHO en de IPPF (de International Planned Parenthood Federation is een internationale vereniging voor gezinsplanning). Berger roept de bevolking op om weerstand te bieden. Deze oproep is o.a. relevant voor Zwitserland omdat de stichting „Seksuele Gezondheid Zwitserland“ (SGS) uit Bern zich tot doel heeft gesteld diezelfde WHO-normen voor seksuele opvoeding in te voeren voor heel Zwitserland. De SGS beroept zich ook op de omstreden „Verklaring van seksuele rechten“ van de IPPF. De SGS ontvangt jaarlijks miljoenen subsidies van het Federaal Bureau voor Volksgezondheid.

De WHO-richtlijnen worden in Frankrijk door de indieners van de petitie hard bekritiseerd. De groep die bestaat uit artsen, psychiaters, klinisch psychologen en traumaspecialisten, waarschuwt nadrukkelijk tegen de bewering dat kinderen seksuele gevoelens zouden hebben die via een gepaste seksuele opvoeding door volwassenen psychisch en fysisch moet worden geactiveerd. De medici waarschuwen verder voor de ernstige risico’s van zo’n seksuele opvoeding en voor de geëiste 'seksuele rechten', wat de kinderen zou traumatiseren. 

In een video waarschuwt kinderpsychiater dr. Maurice Berger in dramatische bewoordingen voor deze kinderschendende paradigmaverschuiving (verandering van een fundamentele denkwijze) in de seksuele opvoeding. In geen geval mogen volwassenen kinderen jonger dan 15 jaar opvoeden over 'seksualiteit' en 'seksuele lust'. 

Ook de andere indieners van de petitie waarschuwen nadrukkelijk dat volwassenen niet moeten spreken over seksualiteit als de behoefte om erover te spreken niet van het kind komt. Het binnendringen in de psyche van het kind krijgt daardoor een incestueuze toon (pro-incest). De volwassene brengt het kind in de war met zijn gedachten over seksualiteit, waardoor hij van opvoeders-rol in de rol van verleider komt.

Het is ook belangrijk en noodzakelijk om de wensen van bepaalde volwassenen en lobbygroepen die deze programma’s gemaakt hebben, te onderzoeken, alsook de oorsprong van deze 'seksuele rechten' en deze zogezegde 'seksuele opvoeding'.

Beschuldiging: pedofilie en totalitarisme!
Ariane Bilheran is psychologe en schrijfster van vakliteratuur. In haar boek:
„De zwendel met seksuele rechten of de wet van de pedofielen in dienst van het wereldwijde totalitarisme“, komt ze tot de conclusie dat bij het opstellen van de WHO-normen en de 'verklaring van de seksuele rechten' van het IPPF, netwerken van pedofielen moeten meegewerkt hebben. Zo zegt ze dat door pedofilie, het kind wordt geseksualiseerd. Men kan duidelijk zien dat dit met deze programma’s systematisch gebeurt.

Minutieus analyseert en becommentarieert Bilheran in haar boek (alleen beschikbaar in het Frans) elke afzonderlijke passage van de internationale normen van de WHO en komt tot de conclusie dat de weg wordt vrijgemaakt om in de toekomst de wettelijke bescherming van minderjarigen en kinderen af te schaffen.

De inhoud heeft ook niets te maken met het argument: bescherming van kinderen door voorlichting - dat zegt Bilheran, en ook: „Het gaat hier enkel om preventie die als pervers voorwendsel wordt gebruikt om ideologieën en pedofiel gedrag door te drukken“. 

Op verzoek van actuele beschermingsinitiatieven geeft Bilheran bovendien kritiek dat er bij de WHO-normen vooraf geen erkende medische professionals (zoals bv. kinderpsychiaters en therapeuten), noch erkende juridische deskundigen werden geconsulteerd. Er waren geen debatten tussen experten en ook het volk werd uitgesloten. Dat is een totalitaire benadering.

De uitvoering van deze WHO-normen is een gecoördineerde, internationale actie en Bilheran roept uitdrukkelijk op om  "de volledige dimensie van deze gebeurtenissen ten diepste te vatten, anders bestaat het risico dat je je standpunt niet kan verdedigen“. (Anatole Sala)

https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&lang=nl&id=11319&category=bildung&date=2017-10-21