Uw steun is van levensbelang

Je kan Pro Vita - Gezin & Leven financieel steunen

Pro Vita ontvangt geen enkele subsidie en bestaat enkel door giften.
Dankzij uw financiële steun kunnen wij:

  • Zwangere vrouwen in moeilijkheden steunen
  • Informatie verstrekken betreffende abortus, relatievorming, liefde, huwelijk, enz.
  • Onze voordrachten in de scholen en elders brengen
  • Tweemaal per jaar onze 'Echte Liefde Wacht' bijeenkomst organiseren
  • Onze tijdschriften publiceren: 'Gezin & Leven', 'Jongerenactie', 'Nouvelles', en 'Leben & Familie'
  • Aanwezig zijn met onze infostand op evenementen

Sinds 1971 werden reeds tienduizenden jongeren door Pro Vita geïnformeerd.

Als u, die nu grasduint op onze site, ons wil helpen, kan u door 5 euro of meer per maand te doneren, onze hulpverlening aan jongeren, vrouwen en gezinnen blijvend verzekeren. Een eenvoudige manier om dit te doen is via een permanente betalingsopdracht aan uw bank.

Andere opties: nodig mensen uit een gift aan Pro Vita te doen naar aanleiding van een huwelijk(sverjaardag), geboorte, enz…​

Uw steun is van levensbelang! Help ons vandaag nog!

Odoo + afbeelding en tekst

Al gedacht aan een (duo)legaat?

indien je kinderloos bent, kan je je erfgenamen financieel bevoordelen door een deel van uw nalatenschap te schenken

aan onze vzw

Daartoe moet je, in samenspraak met uw notaris, een speciaal testament met duolegaat laten opstellen. Je duidt in eerste instantie de erfgenamen van je keuze aan die je nalatenschap zullen erven en in tweede instantie onze vzw. Onze vzw is dan bijzondere legataris die de last opgelegd krijgt de erfbelasting van de door jouw aangeduide erfgenamen te dragen en te betalen.  

Via het duotestament kan je zo 45 à 50% van je nalatenschap overmaken aan de erfgenamen van je keuze en 50% aan onze vzw. De vzw neemt de erfbelasting ten laste. Netto ontvangen je erfgenamen dan 50% en houdt onze vzw netto nog ongeveer 18%. Zouden je erfgenamen je nalatenschap zonder duolegaat krijgen en de vzw een gewoon legaat van 18%, dan zouden ze maximaal 45% krijgen. Het hangt gewoon af van de formulering van je testament.

als je eraan denkt onze vzw met een duolegaat te begiftigen.